PF 2020

Vážení rodiče, vedoucí a účastníci táborů a přátelé YMCA a Vlčice,
dovolte mi popřát vám za tým Vlčice II úspěšný, zajímavý a po všech stránkách povedený rok 2020.

S úctou
Ondřej Soukup