Potáborové setkání 2021

Potáborové setkání 2021

Vážení přátelé,

minulou neděli 12.9. 2021 proběhlo tradiční potáborové setkání na evangelické faře v Jindřichově Hradci. Pojďme se za ním krátce poohlédnout. Pro Vlčici II vše začalo ještě před programem přípravou sítě na odpolední lezení, kterou jsme později měli na starosti. Oficiální program zahájila tradiční bohoslužba. Následně jsme se přesunuli na farní zahradě a pokračovali společným zpěvem Banánů. Ještě před představením jednotlivých táborů došlo na ocenění dobrovolníků, které kvůli mimořádným podmínkám již druhý rok nemohlo proběhnout na celo-YMCAřském setkání na Soběšíně. Oceněni byli Anna Krninská, Jolana Mitasová, a Hanka a Zdeněk Krejčovi. Máme z toho velkou radost a všem oceněným gratulujeme! Poté se již střídal tábor za táborem a všichni předváděli svůj program, kostými, hymny a další táborové záležitosti. Vlčice II nastoupila hromadně oděná v duchu staré Číny, zazpívala hymnu, zahrála scénku z bojovky a předvedla pokřiky. Dodržení stanoveného času se ukázalo jako problém, takže máme alespoň co zlepšovat 😀 Pak jsme si konečně pochutnali na tradiční sekané s variací bramborových salátů no a také na všelijakých zákuscích ke kávě. Odpoledne už patřilo každoročním disciplínám pro děti, jako lezení, střelba, jízda na kanoi a další. Vše uzavřelo společné zpívání v kostele. Velké díky patří za Vlčici II všem, kteří se na přípravě a průběhu potáborového setkání podíleli!

Fotky z akce naleznete na YMCA Facebookové stránce a na následujícím úložišti.

Táborová sezóna se nám pro letošek téměř nachýlila ke konci, ale přecejen doufáme, že bychom mohli letos opět obnovit tradici táborových Vánoc – podle situace budeme případně informovat. Každopádně nás čeká několik vedoucovských setkání, abychom celou sezónu zhodnotili a společně se připravili na tu následující. Tak snad brzy naviděnou!