Přátelé moji drazí, to nám to ale zase rychle uteklo! No že taky bylo proč. Sám jsem byl napjatý, jak to s naší farmou, ve kterou se nám Vlčice proměnila, nakonec všechno dopadne 🙂

Nejdřív ten kruťas farmář, vždyť bychom se snad udřeli a ještě z toho měli jen pár suchých otrub. To už se nedalo vydržet! Vzpomínáte si, kolik odvahy se v nás najednou našlo, když jsme se semkli a společně vykročili kopýtko za kopýtkem, tlapka za packou, abychom se mu postavili. To bylo slávy, když byla farma naše. Už nám nikdo nerozkazoval a o všechno jsme se spravedlivě dělili. A že jsme uměli společně hospodařit! Všechna důležitá pravidla pro správný chod farmy jsme si zapsali, abychom se podle nich mohli řídit a aby bylo všem jasné, že je třeba si pomáhat, dělit se, že každý dostane teplou stravu.

Ale běda, farmář svolal své kumpány a už si to šinul zpátky, aby s námi zatočil a znovu se chopil farmy. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale svou svobodu mu tak snadno nedáme! Opevnili jsme se a po lítém boji jsme mu ukázali, že už není naším pánem. Jak upaloval! Byli jsme mokří, ale šťastní. Vítězství bylo zasloužené. A co teprve Kuliš, to byl hrdina! Však na něj také byla všechna zvířátka pyšná a dokonce mu udělila řád za statečnost.

A jak to bylo potom? Nastal čas poradit se, co s naší farmou dál. Dál? Farma stojí a není co vymýšlet. No jo, ona ale věčně stát nemusí, je třeba se o ni starat, zvelebovat ji.  Každý měl zkrátka jinou představu. A ze všech nejvíce Kuliš s Napoleonem. Kuliš vymyslel velký plán na stavbu pece. Budeme péct a ještě se ohřejeme, no nezní to krásně? Ale podle Napoleona to vůbec krásně nezní, dokonce je prý Kuliš zrádce a chce se spolčovat s lidmi, od kterých jsou na pec třeba cihly. Jeden povídá to, druhý ono, tu je slyšet víc o peci, tu zase o zradě. Kde je vlastně pravda? Než jsme se ale stačili rozmyslet, Napoleon s Kulišem rázně skoncoval. Zavolal strašlivé psy a Kuliš měl co dělat, aby si uchránil svůj prasečí ocásek.

Druhý den pak Napoleon rozhodl, že postavíme troubu. Byl to docela jiný nápad, než stavění pece, to se musí uznat. A protože dlouho bádal, zda jsou mezi lidmi i dobří, kteří zvířátkům neublíží, a skutečně takové nalezl, šlo se pro cihly. Nakonec jsme troubu postavili a pekli výtečný chlebíček. A farma žila šťastně dál i bez Kuliše, na toho si sotva někdo vzpomínal. Vždyť ten Napoleon, to je třída! Uspořádal nám tak báječný bál a ještě nás všechny hostil. No za to všechno mu každý s radostí potřásal kopýtkem, třeba i na dobrou chuť před obědem. A všichni nadšeně skandovali naše společná pravidla v rytmu Pištíka, Napoleonovi pravé ruky.

Ale počkat, co to tam vzadu slyším? Sorej? Tak to ne, to jsme si nedomluvili! Kdo to řekl? Tak šup šup až na konec fronty! A ty si dej deset dřepů! Že vám to je ještě málo? Tak utíkejte pro vodu! A co to támhle vidím? No to se mi snad zdá, je to vůbec možné? To mám za tu svojí dobrotu… No čtěte se mnou: „I hate Napoleon“, a klidně si to napíše na čelo! Do vody!

Co se to najednou dělo na naší farmě? Jak to, že najednou už není každý názor dobrý? Ještě včera byl Napoleon takový sympaťák a dneska tu obchází s farmářovým bičíkem. Tomu vůbec nerozumím. Ale i ta nejmenší zvířátka tomu rozuměla, věděla, že Napoleon to s námi nemyslí dobře. Bylo ale příliš nebezpečné se mu stavět, tak jsme založili odbojovou skupinu Sorej. Ještě teď mi to zní v uších!  A zase jsme byli jako jeden, zase jsme táhli všemi kopýtky i pařátky za jediný provaz a doufali, že na druhém konci nás opět čeká svoboda. A pak se to stalo! Dopis od Kuliše. Nezapomněl na nás, dokonce se prý v pravý čas vrátí. Jen ještě vydržet ten prasečí útlak.

A my vydrželi! Když náš den nadešel, Kuliš vyzval ta největší zvířátka z celé farmy na cestu. Ale došlo na nejhorší! Prasata měla své rypáky všude a tak vyčenichala i naší tajnou komunikaci s Kulišem. Všichni, které Kuliš zval, byli nemilosrdně vyhnáni z farmy! Se slzičkami v očích jsme je vyprovodili, ale z prasat šel strach, nikdo se neodvážil odporovat. Tak se nejstarší zvířátka vydala na strastiplnou cestu daleko za Kulišem. Některá v horlivém cestovatelském nadšení ještě mnohem dál.

Ráno vládla na farmě napjatá nálada, ale prasata jakoby měla jiné zájmy, jen nás poslala do práce a více si nehleděla. A v tom: „Sláva!“, vrátili se a Kuliš v jejich čele. Ale slávu jsme raději provolávali jen potichu, ještě nás čekal celý den těžkých příprav, než jsme se mohli odvážit prasatům postavit. Dokonce si pozvala i prasata z okolních farem a radila se a dumala, jak nás co  nejlépe sedřít z kůže. Pak ale Kuliš zavelel, zakvičel a my se na ně vrhli! Bitva zuřila na souši, ve vodě i na střeše, ale nakonec naše odhodlání zvítězilo! Zvítězila Farma zvířat a zvítězila svoboda!                           Beránek Ondra

 

Kulišova píseň

Dál ať letí krajinou
zpráva s písní radostnou
že každý může zpříma stát
a nemusí se bát
už není sám
mocnými ušlapán

Zlý řád teď v prach se obrátil
a vládce pryč se vytratil
už není nad námi
jen nebe s hvězdami
světa krás
teď pán je každý z nás

Ráj ať je nám celý kraj
ať stáj louka nebo háj
ať jsi z lesa nebo z hor
jsi také boží tvor
mezi všemi
máš své místo na zemi

Napoleonova píseň

Dál ať letí krajinou
zpráva s písní radostnou
Napoleon má tě rád
když budeš poslouchat
a v řadě stát
pak nemusíš se bát

Chrání všechna zvířátka
malé chlapce děvčátka
hlas má jako zvon
a sílu jako slon
to je on
náš pán Napoleon

S ním ráj ti bude celý kraj
jen dál podle něho hraj
svou svobodu mu dej
a vždy ti bude hej
tak věrnost slib
a budeš se mít líp

 

Obě písně si můžete stáhnout i s akordy.

 

Družstva

 

1. GPS

(Palda + Kačka)

Vaše cesty jednou končí,
my však jdeme dál.
S geniální přesností,
rychlostí i přes chrastí,
dovedem se do cíle,
vás dokonale pohřbíme.
GPS!
Dája: Volejte 11 88!

 

2. Bž

(Jonáš + Anička)

Bžojovnost je naší zbraní,
bživotem jsme požehnaní.
Bžudeme se bavit hrou,
bženeme se za výhrou.
BŽ!

 

3. Spidervepři

(Peťa + Pája)

Když je někde velkej průšvih,
uslyšíte jenom šššvih.
Objeví se pavučina
a strhne se velká čina.
Proletíme rychle vzduchem,
otřeseme vaším sluchem.
Zachráníme každého,
Spidervepři do toho!

 

4. Vlčice Fresh Chicken

(Evča + Kačka)

Všichni – Ššš, ššš, šš, šš, šš – kuřata!
Lucka – Vypracovaná kuřecí stehýnka.
Magda – Jemná kuřecí kůžička.
Matyáš – Kuře na paprice – si z vás uděláme.
Julča – Excelentní kuřecí pařátky.
Láďa – Kuře z Vodňan.
Nosál – Kurník z Vlčice.
Dominik – Kuře na dvanáct způsobů.
Anička – Die Küken.
Eva + Kačka – Kuřata čerstvá každý den
Všichni – Hm, so good! Vlčice fresh chicken!

Fotky

Videa