Přihláška za člena Ymca

Rád bych krátce shrnul postup při získání členství v YMCA J. Hradec.

Těm, kteří již v minulosti přihlášku podali a platí členské příspěvky stačí zaplatit členský příspěvek 150,- Kč (na rodinu maximálně 300,- Kč) a členství se jim automaticky prodlouží o rok. Děcka, která jsou členy a jedou letos znovu na některý z našich táborů, zaplatí prostřední ze tří odstupňovaných cen za tábor (ve které je členský poplatek započítán) a členství se opět automaticky prodlouží.

Ti, kteří už platili samostatně předem, platí tu nejnižší částku.

Pokud se dítě hlásí do Ymca nově, zaplatíte prostřední částku a navíc pošlete se závaznou přihláškou na tábor i přihlášku za člena.