Plnily se PERA

Družstva:

1. Davidovy ovečky

(Eva Drnková + Michal Procházka)
My jsme malé ovečky,
za Davidem běžíme,
nespadneme do léčky,
harfu jeho slyšíme.
Ničeho se nebojíme,
máme svého pasáčka,
Goliáše porazíme,
to je přece jasňačka

2. Aztékové

(Tomáš Drnek + Míša)
Aztékové, rudé tváře,
nohy hbité, v mozku záře.
Protože jsme moudří,
z hlavy se nám kouří.
Rudá barva, ta nás zdobí,
v boji se nás každý bojí,
a kdo tomu nevěří,
ať si nás hned prověří

3. Bojovníci z Vlčice

(Palda + Jana Pavlíčková)
Bojovníci z Vlčice, jsou šikovní velice.
Za Davidem směle jdeme
a všechny hry vyhrajeme.
Goliáše porazíme,
vůbec se ho nebojíme.
Prak a rozum vlčí
k vítězství nám stačí
TYZAROIS??? 

4. Mušketýři

(Radim Klimeš + Lucka Zadražilová)
Mušketýři mají sílu,
jako k jídlu, tak i k dílu.
V souboji i lítém boji,
vždy při sobě pevně stojí
JEDEN ZA VŠECHNY…….VŠICHNI ZA JEDNOHO

Píseň do nepohody

Basa:                Voda, voda, voda…

Činel:              Ha, ha, ha, háčků…

Pozoun:         Šu, šu, šu, šutrrr…

Ref:                 Sednu si do lodě a budu v pohodě, dokud pluju po vodě.

Fotky