Plnily se POCHODNĚ

Družstva:

1. Zabuloni

(Tomáš Drnek + Lucka Zadražilová)
Midjánců se nebojíme,
pěkně s nimi zatočíme.
Zůstáváme jeden rod,
Zabuloni přijdou vhod.
Dvanáct rodů, čtyři dýky,
zabijeme všechny býky.
ZA GEDEONA

2. Neftalím

(Hanka Nosková + Lukáš Perger)
Nefta, nefta, Neftalím,
u nás čestnost má svůj rým.
Spolu se nám dobře daří,
výhra už se v kotli vaří.

3.

(Palda + Míša)

4.

(Myšok + Jana Pavlíčková)

Školení vedoucích

Fotky