Témata minulých táborů

Tábořiště Lysá u Havlíčkova Brodu

 • 1992 – Mojžíš
 • 1993 – Podobenství
 • 1994 – Jákob —  (hymna: ) — symbol

Tábořiště Vlčice

 • 1995 – Pavlovy cesty —  (hymna: Tobě patří chvála) — symbol
 • 1996 – Král Saul —  (hymna: Koho včelky chválí) — symbol
 • 1997 – Jozue —  (hymna: Jericho) — symbol
 • 1998 – Pavlovy cesty — (hymna: ) — symbol
 • 1999 – Gedeon –(hymna: Gedeon) — symbol
 • 2000 – David — (hymna: David) — symbol
 • 2001 – Josef Egyptský —  (hymna: Tak zvednem se a jedem) — symbol
 • 2002 – Podobenství podle Matouše —  (hymna: V království Božím) HRA O PŘÍCHODU VLČICKÉHO LIDU — symbol
 • 2003 – Abraham —  (hymna: Abrahám) — symbol
 • 2004 – Ester — (hymna: Královna Ester) — symbol
 • 2005 – Babylonské zajetí (Daniel, Jeremiáš) — (hymna: Daniel) BOJOVKA – Piráti ze Staňkova — symbol
 • 2006 – Jákob —  (hymna: Jákob) BOJOVKA – Pád krále Vandalů — symbol
 • 2007 – Mojžíš — (hymna: Starý příběh) BOJOVKA – Wawyho proroctví — symbol
 • 2008 – Elijáš —  (hymna: Elijáš) BOJOVKA – Záchrana čtyř proroků — symbol
 • 2009 – Stvoření světa — (hymna: Zpěv o slunci) BOJOVKA – V zemi faraonů — symbol
 • 2010 – David — (hymna: David) BOJOVKA – Vikingové — symbol
 • 2011 – Josef Egyptský — (hymna: Tak zvednem se a jedem) BOJOVKA – Soumrak kouzelníků — symbol
 • 2012 – Pavlovy cesty — (hymna: Píseň apoštola Pavla) BOJOVKA – Ve znamení jaguára — symbol
 • 2013 – Jozue — (hymna: Jozue) BOJOVKA – Vlčí lid — symbol
 • 2014 – Gedeon — (hymna: Gedeon) BOJOVKA – Farma zvířat — symbol
 • 2015 – Rút a Samuel — (hymna: Samuel) BOJOVKA – Mafie — symbol
 • 2016 – Saul — (hymna: Saul) BOJOVKA – Robert z Lesa (na motivy Robina Hooda) –symbol 2016
 • 2017 – David–(hymna David) BOJOVKA – Boj o Ostrov (podle knihy Arthura Ransome „Boj o Ostrov“) — symbol
 • 2018 – Šalomoun–(hymna Šalomoun) BOJOVKA – V zajetí stroje času –symbol
 • 2019 – Elijáš–(hymna Elijáš) BOKOVKA – Popoupo–symbol