Valná schůze 2018

Valná schůze 2018

Ondra, Káťa a já jsme se za náš tábor zůčastnili valné schůze Ymca a rádi bychom vám přinesli pár informací z jejího průběhu.

Na úvod měl Tomáš (hlavní vedoucí Vlčice I) zamyšlení o „neziskovkách“ a nejznámějším biblickém populistovi Pilátovi. Hned nato nastal slavnostní okamžik přijetí činného člena Fandy Horázného, kterého si pamatujete z roku 2016, kdy nám pomáhal při zvládání karantény velké části vedoucích. Následovala zpráva o činnosti, kterou přednesla Hanka Nosková. Jen pár čísel přiblíží rozsah činností v naší Ymca: 278 členů, 100 dobrovolníků, 6 táborů, 19 víkendovek, 9 celoročních skupin atd. Markéta (účetní) přednesla hospodářskou zprávu obsahující výsledky hospodaření, co se pořídilo na různé aktivity, pronájmy, náklady na Ymca Centrum. Jirka Nořinský nás seznámil se zjištěními revizní komise a mám pro všechny dobrou zprávu – je to OK 🙂 Dalším bodem byly nápady na propagační předměty, kterých se během chvilky shromáždilo víc než dost. Návrhy zástupců do ÚV Ymca jsou pro nás obzvláště zajímavé, protože je jím náš Ondra. Hanka Krejčová nám připravila informace o naší táborové základně Vlčice. Stran vybavení nám přibyla sauna a ubyl vjezd aut na návštěvní den, kvůli přísnému režimu chráněné krajinné oblasti. Také apelovala na hojnou účast na brigádě 13 – 15.4.2018, v pátek přibližně od 17.00 hod. Je tam tentokrát/ opět, spousta práce a tak prosíme účastníky, rodiče, čestné členy, přátele o pomoc. Na závěr nám Tomaš a Kryštof představili nutné změny v písemnostech, přístupu k fotografiím a obecně shromažďování osobních údajů podle nové evropské směrnice GDPR. Že toho byla spousta k řešení je zřejmé z celkové doby schůze – 4,5 hod., ale všichni víme, že když je to v Ymca, čas tak letí 🙂